RADA REDAKCYJNA

dr Małgorzata Grzywacz – redaktor naczelna

diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Romuald Długosz

dr Michał Jadwiszczok