RADA REDAKCYJNA

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz – redaktor naczelna

diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Romuald Długosz

dr Michał Jadwiszczok

dr Aneta M. Sokół