“Słowo i Myśl” w latach 1989-2018

W roku 2019 obchodzić będziemy dwa, istotne dla polskiego ewangelicyzmu, jubileusze. Sto lat temu, w Poznaniu, powstało Polskie Towarzystwo Ewangelickie, stanowiące w następnych dziesięcioleciach zaczyn różnorakich działań na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej w całej Polsce.  Z niego wyłoniła się także w 1920 roku odnowiona po wielu wiekach, poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Nieco skromniejszą rocznicę obchodzić będzie periodyk “Słowo i Myśl” związany z Towarzystwem od 1989 roku. Różne koleje losu sprawiły, że czasopismo ukazywało się jako miesięcznik, potem kwartalnik. Zmieniały się także miejsca wydania i redakcje. “SiM” powstawał w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Koszalinie.

Trudno sobie wyobrazić istnienie czasopisma na przestrzeni trzech dekad bez zasłużonych redaktorów i redaktorek. Na kolejne edycje składała się praca wielu osób. Wspomnijmy m.in. Zofię i Andrzeja Wojciechowskich, Bogusława Tonderę, Michała Jadwiszczoka, Romualda Długosza, ks. Karola Długosza i wielu innych.  Podwójny numer z roku 2016 (128-129), poświęcony relacjom chrześcijaństwa i polityki, był ostatnim, który ukazał się w dotychczasowej, wyłącznie papierowej formie. Nadszedł czas na zmiany.