Bez kategorii

Na Wielki Piątek 2023

[…..] Momentem kulminacyjnym, punktem szczytowym męki Pańskiej, tej perykopy wielkopiątkowej, są zapisane w ewangelii Mateusza słowa wypowiedziane przez Chrystusa, a powtórzone za psalmistą w Psalmie 22, 2 “Boże, mój, Boże, czemuś mnie opuścił?!”. Są to jedyne słowa Chrystusa na krzyżu w ewangelii Mateusza, więc się przy nich zatrzymajmy. Wołanie wielkim głosem, okrzykiem modlitewnym nie były rzadkością w opowiadaniach biblijnych. […] Jednak, jak rozumieć okrzyk modlitewny, pełen skargi […]. Wobec pytania dlaczego, wiedza ludzka staje się bezsilna. Czy można się więc dziwić, że jedne z ostatnich słów Jezusa na krzyżu brzmiało, Czemuś mnie opuścił?

Może to sugestia, że w obliczu niektórych sytuacji nie ma właściwych odpowiedzi. A może będzie nam lżej, jeśli uświadomimy sobie, że i Jezus Chrystus, Bóg – człowiek, też czuł lęk i odważył się na postawienie pytania: “Boże mój, czemuś mnie opuścił”

ks. bp Tadeusz Szurman (+2014)