Bez kategorii

W świetle Epifanii

“Jezus jest światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (J 8, 12)

Święto Epifanii – święto objawienia, chwały i światłości Bożej. To nam przypomina ten dzisiejszy dzień, czyni to stale – przez setki lat, to jest konieczne, ponieważ jesteśmy ludźmi zapominającymi. 

Zapominamy słowa Ewangelii, “gubimy” Chrystusa na co dzień łatwiej niż klucze od mieszkania, czy dowód osobisty. I dlatego Bóg przypomina nam, kim jest – jest pełen chwały i światłości, którą uzewnętrznia.  

Jezusa światłość jaśnieje w świecie Bożym blaskiem. To światło nadal świeci i rozjaśnia wszelkie ciemności. Każdy może  znaleźć się w kręgu tej światłości, aby ona go oświeciła i oddaliła wszelkie ciemności i mroki serca. Kto Jezusa przyjmuje – ten tego doświadcza. 

To nie dzieje się za pośrednictwem człowieka, ale sprawia to Bóg, który swoją chwałę objawił w  Jezusie Chrystusie. Kto czci Jezusa i wielbi w modlitwie , stale tej Bożej chwały doświadcza. Ona jest Bożym darem … 

       ks. sen. Tadeusz Raszyk (+2012)