Bez kategorii

Zaproszenie na koncert

O dobrych praktykach – relacjach z otoczeniem społecznym i zaproszenie na koncert

czyli XV LO w Poznaniu im prof. Wiktora Degi w kontekście projektu

Koncert Psalmy mówią – Psalmen sprechen – Псалми говорять

Przez ostatnie miesiące pracujemy bardzo intensywnie. Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego realizuje polsko- niemiecko-ukraiński projekt oparty o biblijną księgę Psalmów. Synergiczna współpraca edukacji i kultury przynosi ciekawe owoce. Razem z Polsko-Ukraińskim Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży, które powstało w oparciu o klub dla dzieci “Zielony Domek –  stworzony w marcu 2022 roku przez nasz  Oddział, wspierający dzieci i młodzież w kryzysie uchodźczym,   postanowiliśmy połączyć siły i poszukać silniejszych związków i inspiracji.   Od początku 2023 roku rozpoczęły się prace nad projektem spełniającym takie oczekiwania. Bardzo istotną rolę w działaniach artystycznych w projekcie ogrywa zaangażowanie uczennic z XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi  w Poznaniu.   

Warto przyjrzeć się tej szkole i przestawić  garść informacji. 

Historia XV Liceum Ogólnokształcącego związana jest z przeobrażeniami dokonującymi się w Polsce po 1989 roku. Społeczność rodziców północnej dzielnicy Poznania zwanej Piątkowo poszukiwała możliwość utworzenia szkoły na tym obszarze dla swoich dzieci o kameralnej atmosferze i jednocześnie wysokim poziomie dydaktyczno-wychowawczym. Stawiano również na szkołę integracyjną dającą możliwość nauki młodzieży z dysfunkcją narządów ruchu. Całość zamierzeń rodziców wpisywała się w tendencję władz miejskich do lokowania nowych szkół na ówczesnych peryferiach miasta. Temu miała służyć budowa nowego budynku w dzielnicy Piątkowo. Prace ukończono dopiero na początku 1992 roku, dlatego pierwsze zajęcia w czasie pierwszego semestru odbywały się w innych pomieszczeniach. Kolejnym ważnym momentem w historii XV Liceum Ogólnokształcącego było nadanie kwietniu 1995 roku imienia profesora Wiktora Degi, wybitnego człowieka i lekarza ortopedy.

XV Liceum Ogólnokształcące przez minione trzy dekady wypracowało sobie stabilną i silną pozycję na miejskiej scenie edukacyjnej Poznania Skupia się głównie na kierunkach humanistycznych oraz przyrodniczych. 

 

W projekcie “Psalmy mówią” biorą udział  uczennice tej szkoły, pracując pod kierunkiem dr Joanny Kiersztejn, biblistki i reżyserki teatralnej. Wsparcie merytoryczne wicedyrektora szkoły – dr Michała Jadwiszczoka pozwoliło nam  połączyć działania edukacyjne, wpisujące się w misję szkoły i zobowiązanie – zawarte w motto placówki: 

”Okrucieństwem byłoby chronić człowieka przed śmiercią, chorobą, a nie dać mu nadziei na sprawność, powrót do normalnego świata…” (Prof. Wiktor Dega). 

Koncert – prezentujący rezultaty wspólnej pracy – zostanie wykonany  w sobotę 17 czerwca 2023  o godz. 18:00 w Kościele Ewangelickim Łaski Bożej w Poznaniu, przy ul. Obozowej 5. [wstęp wolny]  W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną  po raz pierwszy medytacje do Psalmów – nr 102, 90, 63 oraz 34, których autorem jest znany kompozytor ukraiński  Andrii Merkhel.  Wystąpią – oprócz  młodzieży –  znani muzycy ukraińscy jak:  Andrii Koshman – baryton, Serhii Vilka – flet,  Dmytro Pashynskyi – klarnet oraz  Denys Karachevtsev –  wiolonczela!

Psalmy – w języku polskim, ukraińskim i niemieckim czytają m.in.

Maja Cajske

Karolina Chuda

Olga Naumova

Oksana Sipowicz

Zuzanna Wawrzyniak

Zapraszamy

prof. UAM dr hab.  Małgorzata Grzywacz, redaktor naczelna