Inspiracje

„Co zasiejesz, to zbierzesz”. Reformacyjne wieści z Sofii

„Co zasiejesz, to zbierzesz” – jako temat przewodni wygłoszonego kazania podczas nabożeństwa niedzielnego 16. października br. zatrzymał mnie w kościele ewangelickim w Sofii na chwilę dłużej niż planowałam. Kiedy przybyłam spóźniona na odbywające się co niedzielę o 10:00 spotkanie, pastor w dogłębny i przystępny sposób przytaczał sens biblijnego przesłania: „co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Ga 6,7).

Kościół wypełniony po brzegi, wierni zasłuchani, w prawym narożniku obok duchownego chór. To nietypowa sytuacja w warunkach bułgarskich, gdzie większość deklaruje wiarę prawosławną. W cerkwi cały czas obowiązuje niezrozumiały już dla wielu staro-cerkiewno-słowiański, a tłumaczenia Słowa Bożego są rzadkością. Ze strony wiernego, wykonuje się proste rytuały zapalania świeczek w intencjach „za zdrowie” i „za zmarłych”, a w rzadkich sytuacjach spędza się dłuższą chwilę w cerkwi, by oddać się modlitwie. Być może to fakt poczucia wspólnoty i rozmowy o realnych problemach rzeczywistości zjednuje coraz więcej osób w kościele ewangelickim w Bułgarii.

Z pobieżnej wizyty widać jak w skuteczny sposób parafia przyciąga w swoje progi: przy kościele księgarnia z kawiarnią o intrygującej nazwie „Dlaczego nie?”, w podwórzu muzeum działalności ewangelickiej w Bułgarii, szkółka niedzielna dla dzieci młodszych i starszych, biblioteka, a na stronie internetowej nagrania z nabożeństw oraz dostęp do archiwalnych i bieżących publikacji dotyczących rozwoju misji ewangelickich w Bułgarii na przestrzeni 150 lat (22. października – planowane święto/festiwal misji). Jeszcze w progu zostałam zachęcona do wejścia dalej i poczułam się w przyjazny sposób zaopiekowana. Kościół ewangelicki w Bułgarii sieje swoje ziarna i zbiera plony. To widać i czuć.

Aleksandra Michalska

Przydatne linki:
http://www.esc1.org
www.ela-vizh.net
www.zornitsa.bg
www.biblesociety.bg
www.nashatabiblia.com