Inspiracje

Nasze podróże (c.d.)

Kontynuując wędrowanie postanowiliśmy poprosić o współpracę specjalistę. Swoją wiedzą będzie się dzielił Tomasz Śnieżek – przewodnik sudecki, pilot wycieczek, współtwórca biura podróży “Śnieżka”. Polecamy Wam jego sugestie i wskazówki, które będziemy publikować do końca czerwca 2020. Mogą się przydać – na teraz i nieco później!

Odrodzenie Kościoła Mariackiego w Dreźnie

Zapraszamy dziś do Drezna, stolicy Saksonii. Najbardziej monumentalnym obiektem w mieście jest luterański Kościół Mariacki (Frauenkirche). Zbudowany (na miejscu poprzedniego) w latach 1726-1743 nie przetrwał nalotów bombowych z lutego 1945 roku. Projektantem budowli był Georg Bähr – miejski architekt, który przeforsował ideę wykonania potężnej kamiennej kopuły. Jest ona bardzo ciężka: 12 tys. ton wagi przysparzało budowniczym kłopotów i  powodowało opóźnienia w ukończeniu obiektu. Całość okazała się jednak na tyle stabilna, iż przetrwała ostrzał pruskiej artylerii w 1760 roku. Koniec II wojny światowej okazał się tragiczny dla miasta i samej budowli. Kościół zawalił się  15 lutego 1945 roku po alianckim nalocie. Cały okres doby komunizmu w środku miasta swoistą ranę na jego tkance stanowiła sterta kamieni z kikutami ścian…!  Obecnie podziwiać można jego wierną kopię z … oryginalnymi elementami.

Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku podjęto na nowo inicjatywę mieszkańców miasta  i rozpoczęto zbiórkę środków na odbudowę świątyni. Powstały fundacje i stowarzyszenia. Finanse pochodziły z budżetu centralnego kraju związkowego Saksonii, zaangażowały się także podmioty zagraniczne.  Opracowano specjalne projekty rekonstrukcji. Najciekawszym jest fakt, iż do bryły nowego obiektu wykorzystano (po precyzyjnym zbadaniu stabilności) około 1/3 oryginalnych elementów. Lokowano  je na podstawie analizy archiwalnych zdjęć i filmów, przy użyciu specjalnych programów komputerowych.  Patrząc dziś na tę budowlę zaobserwować można, nierównomiernie, z pozoru, rozłożone ciemniejsze (wśród jasnych współczesnych) bloki piaskowca.  Podobnie stało się z odbudową ołtarza głównego.  Znajduje się w nim scena modlitwy Jezusa w Ogrójcu oraz postaci Mojżesza, Aarona i  świętych Pawła i Filipa. Do rekonstrukcji ołtarza użyto ponad 2000 odnalezionych wśród ruin oryginalnych fragmentów.

Po wykonaniu wszystkich, prac 30 października 2005 roku drezdeński budynek Frauenkirche został ponownie konsekrowany  i oddany do  użytku.  

Przy okazji warto tam zajrzeć!

Tomasz Śnieżek

kościół mariacki po odbudowie z pomnikiem Marcina Lutra z 1885 roku, fot. T. Śnieżek
Fragment ołtarza z Jezusem w Ogrójcu, fot. T. Śnieżek
Oryginalny (ale uszkodzony) krzyż wieńczący Frauenkirche, fot. T. Śnieżek