Bez kategorii

Na Wielki Piątek 2022 roku

Pokój Boży

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” 

List do Rzymian 5,1

Pokój z Bogiem – jaki on jest? Czy najcenniejszy? 

To on przekracza wszelki rozum, jak nam przypomina życzenie pokoju. Cenniejszy ponad wszelkie bogactwa i ponad wszystko to, co nam może zaoferować świat ze swoich wspaniałości, bogactwa i wartości. Na co dzień nie zawsze człowiek jest w stanie sobie to uświadomić. Każdy chrześcijanin przekonuje się o tym w pełni, gdy przychodzą dla niego trudne chwile, gdy świat w którym żył i miał się szczęśliwie, zaczyna się chwiać, pękać i rozpadać. Jeśli nawet nasz świat miałby lec w gruzach, to pokój Boży pozostaje z nami. 

Pokój Boży to nie jest żaden kompromis, który zawarli ze sobą dwaj partnerzy. Nie ma tutaj miejsca na jakiś pokojowy traktat. 

Bóg sam bierze sprawy w swoje ręce. Posyła na świat Syna, każe mu iść aż na krzyż. Przez Jego niewinną śmierć doprowadza do pokoju z grzesznym człowiekiem. Dlatego ten pokój przewyższa wszelki rozum ludzki. W takim to Bożym działaniu zawiera się cała tajemnica tego pokoju. 

Jezus jest pokojem, bo spełnił wolę Ojca. Był mu posłuszny aż do śmierci. Jakże często skarżymy się, tracąc wewnętrzny pokój. Czy nie dlatego, że przestaliśmy żyć według Słowa Bożego? Bo przestaliśmy je kochać? Warunkiem zachowania tego pokoju, który daje nam Chrystus z łaski swojej, jest życie według Bożej woli zawartej w Piśmie Świętym. Człowiek pogrążony w grzechach, to człowiek walczący z Bogiem. Jak ten pokój można osiągnąć? Dzięki Chrystusowi i przez Chrystusa. To on wziął nasze grzechy i poniósł je na krzyż, abyśmy mieli pokój z Bogiem. I tak On – Chrystus stał się naszym pokojem.

ks. sen. Tadeusz Raszyk (+2012)