Bez kategorii

Na Święto Zmartwychwstania Pańskiego 2022 roku

Życie jest końcem, a nie śmierć

“Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni”

1.List do Koryntian 15, 21-22

Wielkanoc jest przełomem w znaczeniu ogólnoświatowym. Śmierć została zdetronizowana. Ona nie końcem. Jezus jest Panem. Bóg uczynił swego syna naszym panem i Zbawicielem, także panem nad śmiercią. I to ma dla nas decydujące znaczenie. Czyż ludzie często nie zastanawiają się i nie mówią na temat sensu śmierci. Po co żyć, jeżeli śmierć jest końcem?

Teraz jest Wielkanoc! Życie jest końcem, a nie śmierć! Wielkanoc jest symbolem, dowodem na zmartwychwstanie umarłych. Jezus ma klucze Piekła i Królestwa Śmierci. One są oddane w Jego ręce. W tym świecie grzechu, przemijania, śmierci Jezus rozpoczął nową erę, erę życia wiecznego! Boże pomóż nam, abyśmy żyli w świadomości zmartwychwstania na co dzień, abyśmy nie bali się śmierci. Jezus wcześniej powiedział: “Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”.

On sam stał się świadectwem tej prawdy. Nie tylko wtedy, gdy zapowiedział swoje zmartwychwstanie, gdy mówił o swojej śmierci. “A syn człowieczy trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Tę prawdę potwierdził nad swoim grobem. […] Bo prawdą jest, że człowiek ma pewność doskonałego życia przy Bogu. Przez łączność z Jezusem może to osiągnąć i to jest sens, to jest cel ziemskiego życia.

Zmartwychwstanie jest naszą wielkanocną radością. Ona ma nam pomóc przetrwać i w życiu i w śmierci. […] Z dniem zmartwychwstania rozpoczyna się w dziejach ludzkości nowa era, powstaje nowy Izrael, chrześcijaństwo. Do niego, do tego Bożego narodu należą ludzie różnych narodów i języków. Jest to nasze święto! Święto narodzin chrześcijaństwa.

ks. sen. Tadeusz Raszyk (+2012)