Inspiracje

Na Zesłanie Ducha Świętego

Moja miłość


Ziemska
Jest miłością zranioną
Krwawiącą
Czerwoną do bólu
Jak kwiaty z obrazu
Gołąb i róże
Tylko ty Panie
Jak ów ptak
Wnosisz pokój w me serce
Tylko Ty możesz zebrać łzy
I zamienić je w żywy zdrój
U progu dnia
U progu tygodnia
W święty Dzień Zesłania Ducha
Powierzam się Tobie
Amen

diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk,

zawarty w tomie “Przystanek cisza”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s.59