Bez kategorii

Na wiosenne spacery

Wszystkim wędrującym wiosennymi szlakami dedykujemy chwilę refleksji


Bardziej

Tu wszystko jest  bardziej

Niebo bardziej niebieskie

Drzewa bardziej zielone

Kwiaty bardziej

Żółte czerwone różowe

Błękitne i białe

Na moment świat zatrzymany

Intensywnością barw

I przeżyć

Daruje oddech

Od szarości codziennej rutyny

A góry północnej Hesji z ich rozległym pejzażem

Kładą się trwale pieczęcią na sercu

Imshausen, 25 maja 2019r.,
po spacerze na wzgórze z krzyżem,
gdzie pochowana jest Clarita von Trott zu Solz   


diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk