Inspiracje

O kreatywności, wdzięczności i spotkaniach – III Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet, Toruń 16.09.2018

“Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna.” Hbr 1,2

Słowami Listu do Hebrajczyków przywitane zostały panie na III Diecezjalnym Śniadaniu dla Kobiet w Toruniu. Rozważaniem oraz modlitwą służył ks. bp prof. Marcin Hintz, zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, który na to spotkanie przybył wraz z małżonką Iwoną Hintz. Przypomniał on o tym, jak ważna jest wspólnota stołu, modlitwy i Słowa, które wzmacniają codzienność i równocześnie pozwalają na wdzięczność.  To właśnie o wzmacniającej wdzięczności opowiadali Mariola i Roman Fengerowie, doradcy rodzinni, duszpasterze i pracownicy Centrum Misji i Ewangelizacji. Zwrócili oni uwagę na to, w jaki sposób można być wdzięcznym i jak o wdzięczności mówi Biblia. Jednocześnie, wskazując na własne doświadczenie, pomagali znaleźć w zwykłych, codziennych chwilach, Boże obietnice i błogosławieństwo.

Klamrą, podsumowującą spotkanie, były warsztaty malowania na ceramice. Każda z uczestniczek spotkania, mogła wyrazić swój kunszt i poczucie piękna, zdobiąc własny kubek. Może ten mały, zwykły przedmiot będzie przypominał o diecezjalnym spotkaniu kobiet i ich potrzebie wspólnoty: śpiewu, modlitwy, stołu, śmiechu, wzajemnego poznania.

Czy to jest powód do wdzięczności? Czy wdzięczność jest potrzebna? Czy coś ona zmienia?

W spotkaniu brały udział kobiety z prawie wszystkich parafii Diecezji.  Gościnnością i życzliwością służyli pastorostwo Elżbieta i Michał Walukiewiczowie.

 Aneta Liberacka