Bez kategorii

Polska Rada Ekumeniczna wydała oświadczenie

Polska Rada Ekumeniczna wydała oświadczenie, w którym potępiła agresję zbrojną Rosji na Ukrainę, zwróciła się do bratnich Kościołów w Rosji o podjęcie działań na rzecz zakończenia wojny i wezwała społeczność międzynarodową do znalezienia rozwiązania na rzecz przerwania działań wojennych. „Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o czynne włączenie się w projekty pomocowe. Otwieramy także nasza parafie na pomoc uchodźcom z Ukrainy” – czytamy w oświadczeniu.


W związku ze zbrojnym atakiem Rosji na Ukrainę 25 lutego odbyło się specjalne posiedzenie prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Poniżej publikujemy oświadczenie wydane po tym spotkaniu.

Solidarni z Ukrainą

Jako Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej jesteśmy przerażeni wybuchem wojny na wschodzie Europy. Spadają rakiety, wybuchają bomby. Giną żołnierze, cywile, dzieci. Obcokrajowcy i mieszkańcy Ukrainy desperacko próbują uciekać. Widzimy jak na dłoni jak kruchy jest pokój. Jednoznacznie potępiamy agresję Rosji na suwerenną Ukrainę.

Tak jak Chrystus przyszedł, aby ogłosić pokój całemu światu, tak my jako Jego uczniowie jesteśmy powołani, aby miłować naszych bliźnich. Sam Chrystus stawia przed nami zadanie bycia ludźmi pokoju. Jesteśmy błogosławieni, jeśli czynimy pokój.

Zwracamy się do naszych bratnich Kościołów w Rosji o podejmowanie działań na rzecz zakończenia wojny.
Wzywamy społeczność międzynarodową do uczynienia wszystkiego, co w jej mocy, aby znaleźć rozwiązania prowadzące do przerwania działań wojennych oraz do pojednania między zaangażowanymi stronami.
Jako Kościoły chcemy w tej sytuacji aktywnie pomagać i wspierać tych, którzy tego potrzebują. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o czynne włączenie się w projekty pomocowe. Otwieramy także nasza parafie na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Wzywamy do modlitwy, w której wszyscy będziemy prosić Boga o pokój i o ratunek dla tych, którzy muszą się teraz mierzyć z rzeczywistością cierpienia i bólu. Prosimy, aby w nadchodzących dniach i tygodniach podczas nabożeństw wszystkie nasze parafie zanosiły gorliwą modlitwę o pokój w Ukrainie i na świecie. Zachęcamy także do osobistej modlitwy o pokój, bezpieczeństwo i pomyślność wszystkich ludzi oraz o mądrość Bożą dla tych, którzy decydują o losie narodów.

Wyrażamy naszą solidarność ze społeczeństwem i Kościołami chrześcijańskimi Ukrainy.

„Błogosławieni, którzy krzewią pokój, bo oni będą nazwani synami Boga”.
(Ewangelia Mateusza 5,9)

 
Polska Rada Ekumeniczna, Warszawa, 25 lutego 2022 r.