Inspiracje

“Przemyśleć kulturę” -nowa edycja periodyku “Słowo i myśl. Przegląd ewangelicki 2.0”

Zapraszając Państwa do lektury 137 (2/2021) numeru naszego czasopisma proponujemy powrót do tzw. “szumnych pojęć” – wieloznacznych, trudno definiowalnych, lecz określających nas dogłębnie i na wielu poziomach. Widniejąca na okładce sieć skojarzeń odnosi się do szeroko rozumianej kultury, a zaproponowana przez nas refleksja nad jej odsłonami, przybliża nam różnorodność wynikającą z pięćsetletniego doświadczenia ewangelicyzmu i jego aktualnej sytuacji. Zachęcamy nie tylko do zerknięcia, lecz pozdrawiając serdecznie, życzymy owocnego czytania i wartościowych przemyśleń.


Małgorzata Grzywacz, redaktor naczelna


Poznań 11 lutego 2022

NOWY SIM – POBIERZ WERSJĘ PDF