Bez kategorii

Wielka Sobota

“Wiem, że Ty wszystko możesz i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny.” Hi 42,2

Po kres dni słowa męża Bożego, Hioba, będą mi zlewać się w jeden obraz z cierpieniem kogoś najbliższego. Co w starotestamentowej księdze pojawiało się na pierwszym planie, w chorobie tamtej Osoby było tłem. Co Ona wyraźnie artykułowała – Hiobowe milczenie, jego ból, wywód, na który pozwolił sobie w obecności przyjaciół – okazało się drugą, trzecią warstwą tej samej przestrzeni zamkniętej w ramy gasnącego życia. A jednak z tego bólu i udręki usłyszeć można po wsze czasy aktualne wołanie do Boga: Ty wszystko możesz.

Teraz, gdy doświadczam mocy Pana w bolesnej ciszy Wielkiej Soboty, ta modlitwa nabiera jeszcze głębszego wyrazu. Żaden bowiem Boży zamysł nie jest dla Niego niewykonalny.


Aleksandra Błahut-Kowalczyk