Bez kategorii

Szanowni Czytelnicy, Szanowne Czytelniczki czasopisma i bloga

“Słowo i myśl. Przegląd Ewangelicki 2.0”,

          z przykrością pragniemy poinformować, że 19 kwietnia 2020 roku zmarła w Łodzi,

dr Zofia Wojciechowska (1939-2020)

pomysłodawczyni zaistnienia naszego periodyku, jego pierwsza redaktor naczelna (1989-1996), aktywna na niwie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego – jako przewodnicząca  oddziału łódzkiego (1986-1997) oraz prezes Zarządu Głównego (1991-1999). Pogrzeb miał miejsce 24 kwietnia 2020 roku.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy serdecznego współczucia.