Bez kategorii

Ewangelicka praca u podstaw. Wyróżnienia dla Władysławy Magiery

Autorka wielu artykułów, nasza stała Współpracowniczka, znana ewangeliczka – Władysława Magiera została w 2022 roku wielce doceniona i my cieszymy się razem z Nią.

Gratulacje

Po  dwuletniej przerwie w pamiątkę Reformacji 31.10.2022 r podczas uroczystego nabożeństwa o godz. 17.00  wręczono Śląskie Szmaragdy. Tegorocznymi laureatami zostali Władysława Magiera i prof. Mirosław Jacek  Błaszczyk.

Na wniosek Zarządu Głównego Macierz Ziemi Cieszyńskiej podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej zostali uhonorowani… Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Władysława Magiera oraz ks. Karol Macura – Odznaką Honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”

W trosce o historyczne dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego. Kilka słów o Władysławie Magierze.

Historyk, Władysława Magiera swoją działalność społeczną rozpoczęła w Towarzystwie Ewangelickim. Znalazła się w grupie, która doprowadziła do powstania organizacji, sekretarzowała Zarządowi. Razem z Towarzystwem przyczyniła się do powstania Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego.

Później zajęła się historią kobiet ze Śląska Cieszyńskiego. Ocaliła od zapomnienia wiele ciekawych dokonań kobiet, którymi historia nie zajmowała się do tej pory. Wpadła na pomysł wydobycia na światło dzienne sylwetek zasłużonych dla historii regionu kobiet. Pomysłodawczyni przyświecał nowatorski motyw: spojrzenia na lokalną historię również poprzez dokonania kobiet. Realizując swój projekt wydała 3 książki o znanych cieszyniankach pod wspólnym tytułem Cieszyński szlak kobiet (w latach 2010, 11, 12) oraz 2 pod tytułem Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego (2014 i 2016). Żmudna praca zbierania materiałów nie ograniczała się do przeglądania archiwów, ale historyczka docierała także do osób bliskich jej bohaterkom po obu stronach Olzy. Z rąk autorki książki te otrzymały m. in. żony prezydentów RP.

W roku 2011 ukazała się niewielka książeczka jej autorstwa o inż. Józefie Kiedroniu, działaczu narodowym i pierwszym ministrze ze Śląska Cieszyńskiego. Kongres Polaków w Republice Czeskiej ogłosił z jej inspiracji rok 2012 – Rokiem Kiedronia, a sejmik wojewódzki w Katowicach uczcił pamięć zasłużonego działacza na specjalnej sesji. Była również pomysłodawczynią zbiórki publicznej na tablicę upamiętniającą małżeństwo Zofii i Józefa Kiedroniów i przygotowała także uroczyste odsłonięcie tablicy 1.10.2010 r.

Kilka projektów o cieszyńskich kobietach było skierowanych do uczniów cieszyńskich szkół, którym przybliża wiedzę o dziedzictwie kulturowym. W latach 2019-2020 z jej inicjatywy w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie powstało dla dzieci 8 filmów animowanych, które zostały rozesłane do szkół powiatu. Ponadto młodzież LO im. M. Kopernika nakręciła amatorski film o kobietach w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, który może być również wykorzystywany na lekcjach.

Liczne prelekcje wygłaszane przez autorkę w innych miastach inspirowały tam do podejmowania podobnych działań: szukania lokalnych bohaterek i ich upamiętniania. Dzięki jej działalności w różnych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego upamiętniono lokalne, zasłużone działaczki: w Ustroniu – Brzegach odsłonięto tablicę poświęconą Marii Skalickiej, w 2015 r. w Orłowej (Zaolzie) odsłonięto tablicę Wandy Wójcik, która powstała w wyniku współpracy W. Magiery z Klubami Kobiet PZKO, zaś w październiku 2014 r. także z jej inicjatywy pojawiła się w Cieszynie, pierwsza tablica poświęcona kobiecie – Marii Geysztowt – Bernatowiczowej.

Z Józefem Królem – prezesem PTew

W 2018 r. zainspirowała i służyła pomocą merytoryczną wystawie o kobietach przygotowanej przez Zamek Cieszyn, która prezentowana była m.in. w Świętochłowicach. Także z jej inicjatywy w 2019 r. Dom Narodowy przygotował wystawę o kobietach, którą również opracowała merytorycznie. Z wystawy korzystają obecnie gminy powiatu. Razem z wystawą ukazał się opracowany przez W. Magierę katalog, w którym znalazły się biogramy 100 kobiet.

Od kilku lat pisze społecznie artykuły, ukazujące się w Dzienniku Zachodnim -dodatku cieszyńskim. Promują zasłużone postacie Śląska Cieszyńskiego. Pisała również do Głosu, gazety dla Polaków za Olzą.

Trzecią kadencję jest członkinią synodu diecezjalnego, a pierwszą kadencję rady parafialnej w Cieszynie. Regularnie pisze do Wieści Wyższobramskich, a obecnie prowadzi kącik historyczny. Jest członkiem zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

Jako aktywna członkini Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Cieszynie często jako przewodnik oprowadza wycieczki po mieście w sukni cieszyńskiej i w ten sposób promuje tradycję i piękny strój cieszyński. W 2016 r. wzięła udział w Pszczynie w III Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym o tytuł „Przewodnik – Krasomówca” i zajęła 4 miejsce. Tam również, promując region, opowiadała o lokalnej historii i cieszyńskich kobietach. Do PTTK należy od 1987 roku.

Jako wykładowczyni angażowała się w pracę Stowarzyszenia Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku jeszcze zanim oficjalnie została członkinią zarządu w latach 2013-16, obecnie jest członkiem Rady Programowej UTW i prowadzi już 3 kadencję sekcję „Przeszłość i teraźniejszość Należy także do Koła nr 1 Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Czeskim Cieszynie i blisko współpracuje z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej

Ponadto aktywnie działa jako wiceprezydentka w cieszyńskim Klubie Soroptymist International. W 2021 roku na 100-lecie organizacji została uhonorowana wpisem do księgi 100 aktywnych kobiet tej organizacji na świecie.

W ramach promocji znanych działaczy autorka zorganizowała szereg spotkań, min. w Domu Narodowym, na których przy wykorzystaniu materiałów audiowizualnych i oprawie artystycznej opowiadała o swoich bohaterkach. Corocznie wygłasza kilkadziesiąt prelekcji o swoich bohaterkach, historii Ziemi Cieszyńskiej i jej zacnych rodach. Swoje prace i prelekcje prezentowała w: Katowicach, Krakowie, Warszawie, Siemianowicach Śl., Zabrzu, a także prawie we wszystkich miejscowościach regionu po obu stronach Olzy. W roku 2013, promując region w sukni cieszyńskiej, uczestniczyła w otwarciu izby pamięci Grabskich w Sulejówku.

Wielokrotnie zasiadała w jury konkursów wiedzy o regionie, organizowanych przez szkoły po obu stronach Olzy. Władysława Magiera została wyróżniona nagrodą Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2011 r. W 2012 r. otrzymała srebrną, a w 2018 r. odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego, a także srebrną odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”. W 2015 r. ZG MZC przyznał jej Honorowy Akt Uznania, a w 2018 Złotą Odznakę Macierzy, a w 2021 medal Pawła Stalmacha. W roku 2016 odebrała Laur Srebrnej Cieszynianki.

W tym roku ukazuje się jej pierwsza, historyczna powieść „Wspomnienia Zofii”, której losy autentycznych bohaterów toczą się na Śląsku Cieszyńskim,w Siemianowicach Ślaskich i w Warszawie.

Gdyby nie praca W. Magiery wiele osób, zjawisk i instytucji z dorobku przodków zostałoby całkowicie zapomniane przez historię. Jej działalność związana z lokalnym dziedzictwem kulturowym wynika z umiłowania Ziemi Cieszyńskiej, tradycji rodzinnej oraz wykształcenia – historyk, przewodnik turystyczny.

Zasłużona dla kultury polskiej