Bez kategorii

Życzenia na nową drogę

Dla wielu z nas, decyzja Synodu Kościoła, podjęta 16 października 2021 roku, stanowiąca o dopuszczeniu z dniem 1 stycznia 2022 r. absolwentek teologii do pełni urzędu duchownego oznacza nie tylko zakończenie wieloletniej dyskusji nt. ordynacji prezbiterskiej kobiet, lecz przede wszystkim otwarcie nowego rozdziału w historii i współczesności luteranizmu w Polsce.

Życzymy Wszystkim zaangażowanym w ten proces, aby kształtowana w duchu autentycznej równości i odpowiedzialności wspólnota Kościoła nieustannie się rozwijała, przynosząc dobre owoce.

Małgorzata Grzywacz, redaktor naczelna